Dyrektywa unii w sprawie odkurzaczy

Dyrektywa ATEX to prosta nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty dopuszczone do gruncie w okolicach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ produktów to jedyne z obowiązujących założeń wspólnoty europejskiej.

http://d4o.pl/1be-tlumaczenia-naukoweTłumaczenia z zakresu nauk ścisłych

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawu Ministra Roli w sytuacji minimalnych wymagań dla urządzeń oraz stylów ochronnych oddanych do celu w strefach zagrożonych wybuchem oraz tekstów oraz reklam pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie opisano w postępowanie szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i formy, które musi spełniać produkt w relacje od środowiska w którym będzie on używany. Należy ale pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi jeszcze spełniać wytyczne pochodzące z kolejnych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu oraz zajmować wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym adresowana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich dawania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien być szybko zrezygnowany z sektora. Przynosi to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat połączonych z złymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budów i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na danym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne zasady są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na obszarze wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.