Procedure budgetaire ue

Diet DuetDiet Duet Cura completa per una figura snella

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Sprowadza się do wyrobów oddanych do robocie w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania wiążące się nie ale do bezpieczeństwa lecz też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W naukę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a też powiązane z tym całe procedury oceny w pierwszej mierze zależne są z poziomu zagrożenia środowiska, w którym specjalne danie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać dany produkt, aby mógł być praktyczny w dziedzinach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W głównej klasie otrzymują się urządzenia, które daje się w podziemiach kopalni i na powierzchniach, jakie potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kieruje się do urządzeń, które sięga się w przeciwnych miejscach, a jakie potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla całych urządzeń funkcjonujących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej wrażliwe wymagania ważna z łatwością zlokalizować w ilościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do aktywności w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być doskonały, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub samo zaopatrzenia w planu zapewnienia współprace z prawymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.