Szara strefa handel narkotykami

Rozmiar szarej przestrzeni w Polsce stanowi niemały problem. Nasz kraj zmaga się spośród nim praktycznie od zawsze, z różnymi skutkami. Jakkolwiek dość dobrze wydajemy na tym tle w zestawieniu z innymi państwami dawnego bloku wschodniego, ale do tradycyjnej Europy cały kolej jest szczególnie dobrze.

Uważam, że szarej powierzchnie nie zlikwidują działania represyjne, jak kary za brak posiadania kasy fiskalnej posnet revo. Dobrym środkiem jest edukowanie społeczeństwa, a to konsekwentne uświadamianie, że uczestniczymy w ramach grupy i iż to, co jest dla wspólnoty dobre również nam tymże przynosi korzyści. Co bardzo trzeba odzyskać zaufanie wszystkich do państwa - dużo wypowiada się, szczególnie w zbuntowanych przeciwko systemowi środowiskach, że państwo nas okrada. Głoszący tę tezę przedsiębiorcy oddają się nie dostrzegać dużych inwestycji infrastrukturalnych, wskutek których dowcipy o własnych drogach zupełnie straciły na mocy. Podobnie politycy prezentujące takie zachowanie. Nieodpowiedzialne głoszenie populistycznych haseł spotyka się niestety z wielkim odzewem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zachwyceni ich docieraniem nie dziwią się nad tym, co tak tak się za nimi ukrywa. Praktyka uczy, że nieuczciwi wobec państwa przedsiębiorcy zawsze znajdą rób na to, żeby obejść system. Mają tutaj zresztą wsparcie dużej dawek swoich klientów, którzy mimo kampanii społecznych, mających na celu bycie nawyków zbierania paragonów, wciąż podatki mają jak bandycki haracz, a jeden paragon jako niepotrzebny śmieć. Co spośród tego, że rząd zaordynuje wysokie kary za brak bycia kasy fiskalnej, skoro wykonywanie tych konsekwencji będzie kilku skuteczne? Mimo wszystko sytuacja nie jest wystarczająco aż tak niska, kiedy ważna by na platformie powyższych konstatacji sądzić. Zaufanie Polaków do małżeństwa oraz do siebie nawzajem rośnie - proces ten jest powoli i nieregularnie, jednak biorąc pod uwagę ostatnie dwadzieścia sześć lat, tendencja jest pewna. Myślę, że wraz z wzrostem ekonomicznym i mentalnym kraju coraz mniej pracowników będzie przenosiło się rządzą krótkoterminowych zysków, i coraz dobrze - elementarną uczciwością. Nawet jeżeli sprowadzają się tąpnięcia, jak ostatnia zmiana władzy, nie zmienia to faktu, że mamy mądry, choć bardzo doświadczony naród dodatkowo nie zniszczymy tego, co zrobili po roku 1989. I że Nasza dalej będzie około Europy niż Rosji.