Technologia gastronomiczna rodzaje ciast

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego stanowiska jest dokumentem, którego podstawowym obiektem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w dziale systemów ochronnych i urządzeń, które wykorzystywane są w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Zasada ta przede wszystkim określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a oraz sposoby wykazywania zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. Istotną osobę w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współprace z wymaganiami bezpieczeństwa. Zgodnie z regułą, jeżeli wynik jest właściwy z prawdą to uważa się jego spójność z pierwszymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i systemów ochronnych łączonych w powierzchniach zagrożonych wybuchem otrzymują się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, projektowaniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wypływających z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z wymaganiami producent musi dbać o tym żebym zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesoria a systemy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania oraz systemy ochronne powinny żyć właściwie zaprojektowane, aby jak najlepiej zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny być układane ze wiedzą wiedzy technicznej. Również stron oraz podzespoły urządzeń muszą robić stabilnie i razem z instrukcją producenta. Wszystkie urządzenie, system ochronny i aparatura powinno być oznaczenie CE. Materiały używane do instalacje urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią być łatwopalne. Pomiędzy nimi zaś treścią nie mogą trwać żadne reakcje, jakie potrafiły sprawić potencjalny wybuch. Urządzenia i systemy ochronne nie mogą doprowadzić uszkodzenia czy nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w rezultacie ich grania nie powstaną za duże gorączki oraz promieniowanie. Nie mogą pracować zagrożeń elektrycznych dodatkowo nie mogą wykonywać sytuacji niebezpiecznych.